ŠKOLA RADIESTEZIJE

Spoznati sebe, svoju suštinu, a uporedo i svoje okruženje – osnova je za razvoj i napredak svakog ljudskog bića. Radiestezija kao veština pruža osnove za posmatranje, utvrđivanje i promenu svih nivoa života, a naročito poboljšanje odnosa čovek – okruženje. 

Škola radiestezije, kroz teorijski i praktičan rad daje Vam uslove da se upoznate sa energetskim ustrojstvom sveta, shvatite zakonitosti i naučite njenu primenu u svakodnevnim trenucima i svim oblastima života. Uz pomoć radiestezijskih metoda možete razviti svoje potencijale i svesno i kreativno menjati sebe, prostor, kao i život uopšte. O samoj radiesteziji možete više saznati ovde.

Program Škole Bio-Radiestezije obuhvata tri stepena – Osnovni (Početni), Profesionalni i stepen Instruktora. Teorijski i praktičan rad Osnovnog stepena se sastoji iz 3 dela i obezbeđuje ovladavanje osnovnom radiestezijskom komunikacijom. Profesionalni, nakon savladanog početnog, ima 2 nivoa – Razvojni i Napredni deo i njime se polaznik osposobljava za samostalan profesionalni rad. Ovaj stepen obezbeđuje visoku teorijsku i praktičnu edukaciju i zahteva dužu praksu i rad sa instruktorom.

Tek duža praksa i školovanje po celokupnom programu Škole potpune duhovne samorealizacije “Put Ljubavi i Savršenstva” u okviru Centra “Zlatni Put” obezbeđuje stepen Instruktora opšteg i posebnog karaktera.

Na kraju školovanja, u zavisnosti od nivoa, se dobijaju odgovarajuće diplome o uspešno savladanom programu  teorijskopraktičnog znanja iz datog stepena poznavanja Bio-Radiestezije.

Obezbeđen je i osnovni pribor za rad: knjiga “Ekologija svesti – Bioradiestezija”, 2 viska (manji i veći) i dinamički krug, kao i prateći materijali i literatura.

Nastavu vodi Zlatko Kalajdžić sa asistentima. Instruktor ima višegodišnje iskustvo i praksu, kako u ličnom razvoju i radu, obučavanju polaznika iz više različitih oblasti (radiestezija, samoisceljivanje i isceljivanje drugih ljudi i prostora, razvoj kreativnih potencijala čoveka), tako i u primeni znanja i pomoćnih tehnika, elemenata i sredstava u ekologiji ljudi i prostora.

 

 

 

 

 

Program školovanja

 

I – POČETNI I NIVO

 

I DEO

 • Radiestezija – deo komplementarne medicine
 • poimanje stvarnosti u terminima energije
 • energetski nivoi
 • radiestezija kao veština
 • radiestezija kroz istoriju
 • radiestezija danas
 • radiestezija i druge discipline
 • primena radiestezije
 • ekologija – odnos čoveka i prostora
 • radiestezijski kodeks

II DEO

 • uticaji (zračenja, vibracije)
 • podele uticaja
 • pozitivni uticaji
 • štetni uticaji
 • podele na grupe
 • geopatogeni uticaji
 • kosmički uticaji
 • tehnički uticaji
 • štetna dejstva ljudskog psihomentalnog i fizičkog delovanja
 • nejonizujuća zračenja
 • ostali uticaji (predmeti, oblici, boje, simboli…)
 • dejstva zračenja na biološke sisteme
 • interakcija čoveka i prostora

III DEO

 • praktičan rad u radiesteziji
 • pripremne vežbe
 • radiestezijski pribor i njegov izbor
 • komunikacija viskom
 • osnovni simboli kod komunikacije viskom
 • komunikacija rašljama, L-antenama, biotenzorom
 • energetska čistoća
 • transformacija energije
 • lična zaštita, razvoj, podizanje sopstvenog energetskog nivoa
 • kapacitet i polaritet
 • radiestezija u mentalnom ispitivanju prostora, ljudi, predmeta… (teorijski kratko)
 • radiestezija kao pomoć u drugim disciplinama komplementarne medicine (teorijski kratko)
 • ostale oblasti primene
 • literatura za izložene oblasti

Trajanje: 1 vikend

 

II – RAZVOJNI NIVO

 • praktična primena radiestezije – ispitivanja uticaja u prostoru
 • detekcija prostora (pristup ljudima, pribor, metodologija rada, pronalaženuje optimalnih/pozitivnih mesta, ispitivanje štetnih – geopatogenih, kosmičkih, tehničkih – zračenja, ispitivanje uticaja rasporeda prostorija i stvari, boja, materijala, predmeta…
 • mentalna detekcija prostora
 • uređenje prostora nakon analize
 • različite zaštite i zaštitnici
 • lečenje prostora unošenjem pozitivnih vibracija (svetlost, boje, zvuk, vazduh, predmeti, kristali, biljke, raspored…)
 • literatura za izložene oblasti

Trajanje: 3 vikenda

 

III – NAPREDNI NIVO

 • zdravstvena detekcija – opšte
 • energetski sistem čoveka – biopolje
 • energetski centri i tokovi, nivoi
 • šta je bolest
 • ko radi i kako se radi radiestezijska zdravstvena detekcija
 • dinamički krug i direktna informacija
 • radiestezija u izboru terapije
 • literatura za izložene oblasti

Trajanje: 3 vikenda

Prijave za seminare i dodatna pitanja možete postaviti ovde