ŠKOLA “LIČNI PUT”

Put Ljubavi i Savršenstva – Lični Put je Škola potpunog duhovnog samoostvarenja, jedinstven Program Egzistencijalne terapije i kreativne transformacije ličnosti!

Celokupan pristup životu, sinteza tradicije, klasičnog i avangardnog, nov pristup duhovnosti, filozofiji i nauci, uz sintezu novih postavki i tehnika, a sve integrisano u svakodnevni život, daje osnovu življenja.

Učenje o Ličnom Putu Ljubavi i Savršenstva nije ništa drugo do teorijsko praktični sistem koji prati sam život i daje nam način da kroz njega razvijemo sve svoje potencijale, rešimo sve situacije i ostvarimo sebe u potpunosti, ispoljavajući svoju kreativnost na najbolji način, putujući ka slobodi!

Bioenergetika, filozofija, psihologija, zdravlje, ekologija, poznavanje čoveka, njegovog okruženja i celog Svemira, razvojne i praktične discipline, bioenergetska reekvilibracija – samo su deo svega što Škola objedinjuje u svom programu nastave i rada.

Program Škole Lični Put obuhvata tri stepena – Osnovni (Početni), Asistent i stepen Instruktora. Teorijski i praktičan rad Osnovnog stepena se sastoji iz 2 dela, odnosno 2 odvojena seminara (Početni i Razvojni nivo) i obezbeđuje ovladavanje osnovnim teorijskim i praktičnim znanjem potrebnim za lični rad i razvoj. Drugi stepen, nakon savladanog početnog, počinje sa programom Razvojnog nivoa (seminar) i osposobljava polaznika za samostalan rad na nivou Asistenta u okviru Škole. Ovaj stepen obezbeđuje visoku teorijsku i praktičnu edukaciju i zahteva dužu teorijsku obuku, praksu i rad sa Instruktorom (Učiteljem).

Tek duža praksa i školovanje po celokupnom programu Škole potpune duhovne samorealizacije “Put Ljubavi i Savršenstva” u okviru Centra “Zlatni Put” obezbeđuje stepen Instruktora opšteg i posebnog karaktera.

Na kraju školovanja, u zavisnosti od nivoa, se dobijaju odgovarajuće diplome o uspešno savladanom programu  teorijskopraktičnog znanja iz datog stepena Škole Lični Put.

Celokupni program Škole obuhvata i kontinuirani praktičan rad sa polaznicima kroz predavanja i zajedničke vežbe Ličnog rada i razvoja, koje se odvijaju u našem Centru dva puta nedeljno. Osim ličnog individualnog rada, koji je osnova isceljenja, razvoja i kreativne transformacije ličnosti, izuzetan značaj u tom procesu imaju i zajedničke grupne vežbe u našem Centru. One imaju višestruko dejstvo, između ostalog, kao isceliteljski procesi i edukativni, pokazni modeli, odnosno zajednički rad, koji je ujedno i doprinos kreativnom napretku svakog učesnika i cele grupe… Vežbe mogu da pohađaju svi oni koji su prošli Početni seminar, ali su otvorenog tipa i za sve one koji žele da dožive trenutke zajedničkog rada i razvoja sa nama i upoznaju se sa ovom Školom, instruktorima i učesnicima…

Pored redovnog učenja i vežbanja, u okviru Škole postoje i posebni programi za napredne polaznike.

Nastavu vodi Zlatko Kalajdžić sa asistentima. Instruktor ima višegodišnje iskustvo i praksu, kako u ličnom razvoju i radu, obučavanju polaznika iz više različitih oblasti (radiestezija, samoisceljivanje i isceljivanje drugih ljudi i prostora, razvoj kreativnih potencijala čoveka), tako i u primeni znanja i pomoćnih tehnika, elemenata i sredstava u ekologiji ljudi i prostora.

 

 

 

 

 

Program školovanja

  

I – POČETNI NIVO

 • Put, teorija
 • Ljubav i Savršenstvo
 • karakteristike ove Škole
 • program svakodnevnog rada
 • početni rad, bazne tehnike
 • priprema sebe i prostora za rad
 • energetske zaštite
 • pravilan stav – kako živeti i vežbati
 • tehnike opuštanja – teorijski i praktično
 • tehnike disanja – teorijski i praktično
 • koncentracija – teorijski i praktično
 • alfa stanje – teorijski i praktično
 • meditacija – osnove
 • Molitva – osnove
 • Prvobitna odluka – osnovna teorija
 • zdrav san i ishrana

Trajanje: 1 vikend

 

II – RAZVOJNI NIVO

 • Put, otuđenje i povratak na Put
 • ezoterija – energetska pravila
 • bioenergetska reekvilibracija
 • svakodnevni rad – detaljnije
 • tehnike disanja za razvojni nivo
 • Mir, Opuštenost, Sreća, meditacija i direktna informacija
 • Molitva i meditacija na Molitvu
 • stav – korekcija psihomentalnog i fizičkog nivoa
 • energetska čišćenja
 • zlatno – plava transformacija
 • Transformacija trostruke prisutnosti
 • samolečenje, sistem čakri
 • sistem pozitivnih afirmacija
 • slike uspeha (dnevnik, ciljevi, slike)
 • Prvobitna odluka – priprema i donošenje (praksa)
 • indukcija prvobitne odluke
 • individualna i grupna praksa, ostale vežbe
 • integracija programa u svakodnevni život

Trajanje: 2 vikenda

 

III – NAPREDNI NIVO

 • Put, dodatna teorija
 • vežbanje posebnih tehnika
 • prenos znanja, odnos učitelj – učenik
 • indukcije i inicijacije
 • interpersonalna komunikacija
 • posebne tehnike samisceljivanja i isceljivanja
 • rad sa drugima
 • lični i božanski simbol
 • bioenergetska reekvilibracija – viši nivo rada

Trajanje: 2 vikenda

 

KONTINUIRANI RAD – PREDAVANJA I VEŽBE

Osnovne oblasti predavanja:

 • energetski sistem čoveka
 • duhovnost i život
 • reinkarnacija i karma
 • životni zadatak – Lični Put
 • lični, grupni i sveopšti Put
 • Molitva i Put
 • pojam Boga
 • Sloboda i Odgovornost
 • samoisceljenje i isceljenje…

 

Vežbe su praktična primena teorijskih postavki Učenja:

 • pripremne vežbe
 • osnovne tehnike opuštanja i disanja
 • kreativna vizualizacija i pozitivne afirmacije
 • Molitva i meditacija, direktna informacija
 • tehnike samolečenja, lečenja i transformacije
 • pokretanje i uravnoteženje našeg energetskog sistema
 • posebne tehnike psihomentalnog razvoja
 • interpersonalna komunikacija
 • modeli različitog kombinovanja vežbi
 • integracija programa u svakodnevni život

 

Prijave za seminare i dodatna pitanja možete postaviti ovde