ŠKOLA KRISTALOTERAPIJE

ŠKOLA KRISTALOTERAPIJE

OSNOVNI SEMINAR KRISTALOTERAPIJE 

SUBOTA i NEDELJA – 24. i 25. FEBRUAR 2018.

PRVI DAN – SUBOTA OD 11.00 DO 17.00

Uvodna priča o KRISTALIMA, POJAM I OSNOVNE KARAKTERISTIKE, objašnjenje kako oni funkcionišu i šta je KRISTALOTERAPIJA. 

Pokazivanje osnovnih kristala i energetska priprema za intuitivni izbor, čišćenje i programiranje izabranog gorskog kristala. Sve se radi uz vođstvo iskusnog instruktora i terapeuta Srđane Kalajdžić

DRUGI DAN – NEDELJA OD 11.00 DO 17.00

Objašnjenje metoda korišćenja kristala, pokazivanje kristala, intuitivni izbor putem vođene meditacije i sam rad, postavljanje kristala. Pre postavljanja izabranih kristala snima se energetski sistem svakog polaznika, da se vidi energetsko stanje aure, energetskih centara, organa. Zatim instruktor postavi kristale na energetske centre i zaštitno polje oko polaznika, uradi mu kristaloterapiju. Nakon toga se ponovo snimi energetsko stanje sistema i proceni kako su delovali kristali na korisnika terapije. Tako svaki učesnik seminara dobije egzaktni rezultat dejstva kristala na svoj energetski sistem i kompletan organizam. U razgovoru sa instruktorom svako dobije smernice za dalji rad i način korišćenja kristala.

Uz literaturu na seminaru se dobije izabrani gorski kristal, koji se programira za neku bitnu svrhu i izabrani kristali za energetske centre, koje polaznik dalje koristi za svoje isceljenje, energetsko čišćenje, poboljšanje sveukupnog psihomentalnog stanja.

Nastavak rada i izučavanja kristaloterapije i drugih tehnika samolečenja i kreativnog razvoja, sledi svakog petka na zajedničkim vežbama od 19h do 20 i 30 h.

—————————————————————————————————————————————–

KRISTALOTERAPIJA je izuzetna metoda da pomognete sebi i drugima. Pripada holističkom programu Zlatne Terapije, odnosno, celokupnom programu Ličnog razvoja “Put Ljubavi i Savršenstva” Ekološkog Centra “Zlatni Put”, ali se uči i primenjuje i kao posebna terapijska tehnika za isceljivanje i uravnoteženje ljudskog energetskog sistema.

Upoznajte se sa čudesnim svetom kristala, naučite da ih prepoznajete, birate, povezujete se sa njima. Naučite kako da ih koristite, energetski održavate, kako da vam služe u procesu isceljivanja ljudi i prostora. Unesite u svoj energetski sistem isceliteljsku svetlost, lepotu, sjaj, snagu i stabilnost prirodnih kristala. Iskoristite ih i za vaš psihomentalni razvoj, kao i za ličnu i energetsku zaštitu prostora. Naučite da prepoznajete različite vrste kristala (više desetina) i upotrebljavate ih za unapređenje i održavanje svog dobrog fizičkog i psihomentalnog stanja, kao i pomoć drugim ljudima za poboljšanje opšteg zdravlja i podizanje nivoa svesti.

Tokom školovanja polaznici uče neophodnu energetsku pripremu prostora i terapeuta, kao i održavanje povišenog nivoa svesti sve vreme trajanja tretmana posebnim psihomentalnim tehnikama. Terapeuti se obučavaju za bezbedan rad i usavršavanje u održavanju psihofizičke ravnoteže, sopstveno isceljenje i prenos isceliteljske energije kristala na pacijenta.

Osnovna obuka terapeuta – praktičara Kristaloterapije se odvija u prostoru Ekološkog Centra “Zlatni Put” u Beogradu i sastoji se od 2 Nivoa. Prvi – Početni nivo traje jedan vikend. Nakon uspešno savladanog Početnog, sledi drugi – Razvojni Nivo, takođe u trajanju od jednog vikenda. Na kraju obuke dobija se diploma Centra “Zlatni Put” o završenoj osnovnoj edukaciji za terapeuta – praktičara Kristaloterapije. Nastava višeg nivoa se odvija prema dogovoru, zahteva duži teorijski i praktičan rad sa Instruktorom, a one najuspešnije, uz Program potpune duhovne samorealizacije “Put Ljubavi i Savršenstva”, vodi do nivoa Instruktora Kristaloterapije.

Osnovna obuka u drugim gradovima u zemlji i inostranstvu traje najmanje 1 (jedan) produženi vikend (4 dana) ili duže, a po dogovoru sa predavačem i organizatorom.

Obuku vodi instruktor Srđana Kalajdžić sa asistentima. Višegodišnje iskustvo na polju isceljivanja svih nivoa ljudskog postojanja i zavidan fond znanja biće dostupan svim polaznicima nastave teorije i prakse Škole Kristaloterapije.

Uz edukaciju i praktičan rad, tokom seminara se dobija odgovarajuća literatura i kristal za programiranje, a predviđena je i mogućnost nabavke osnovnog pribora za Kristaloterapiju.

 

 

 

 

 

Program školovanja

 

I – POČETNI NIVO:

 

I DEO

 • Pojam, osnovne osobine kristala
 • Uloga kristala u životu čoveka: zdravlje, tazvoj
 • Odnos sa kristalima, učenje, psihomentalni i duhovni razvoj
 • Devet koraka povezivanja sa kristalima
 • Priprema i izbor kristala
 • Blisko kontakt sa kristalom
 • Načini korišćenja kristala

II DEO

 • Priprema: zaštita, svesno disanje, opuštanje, ulazak u alfa stanje
 • Čišćenje kristala: priča i praksa
 • Mentalna projekcija u kristal, programiranje, namena i upotreba
 • Obojeni kristali: vrste, osobine, raspored po bojama, nazivi
 • Prepoznavanje i upotreba kirstala

Trajanje: 1 vikend

 

 

II – RAZVOJNI NIVO:

 

I DEO

 • Energetski sistem, glavne čakre, meditacija
 • Izbor i postavljanje kristala: prikaz i vežbanje
 • Sporedne čakre, meridijani, refleksne zone, neurolimfne tačke
 • Postavljanje kristala sebi i drugima
 • Samomasaža i masaža drugih, različiti oblici kristala za rad

 

 

II DEO

 • Vežbanje prepoznavanja i klasifikacije kristala
 • Izbor kristala za sebe i drugog
 • Postavljanje na čakre, zone, samomasaža i masaža partnera
 • Psihomenralni rad: projekcija, pitanja, molitve, vizualizacija
 • Razgovor i komentari, iskustva i doživljaji
 • Saveti za dalji rad, plan za lični razvoj, ugovor sa samim sobom

Trajanje: 1 vikend

Prijave za seminare i dodatna pitanja možete postaviti ovde