SEMINAR RADIESTEZIJE

U PRIPREMI

Spoznati sebe, svoju suštinu, a uporedo i svoje okruženje – osnova je za razvoj i napredak svakog ljudskog bića. Radiestezija kao veština pruža osnove za posmatranje, utvrđivanje i promenu svih nivoa života, a naročito poboljšanje odnosa čovek – okruženje.

Škola radiestezije, kroz teorijski i praktičan rad daje Vam uslove da se upoznate sa energetskim ustrojstvom sveta, shvatite zakonitosti i naučite njenu primenu u svakodnevnim trenucima i svim oblastima života. Uz pomoć radiestezijskih metoda možete razviti svoje potencijale i svesno i kreativno menjati sebe, prostor, kao i život uopšte.

Program učenja Bioradiestezije obuhvata više nivoa – Početni, Osnovni, Viši (napredni) i nivo Instruktora. Teorijski i jedan deo praktičnog rada Početnog nivoa odvija se u prostoru Ekološkog Centra “Zlatni Put” u Beogradu u trajanju od 2 (dva) vikenda, a Osnovni traje mesec dana, tri puta nedeljno (subota i nedelja u trajanju od 10.00 do 16.00 h i utorkom od 18.00 do 20.30 h), a uz ovo je uključen i deo praktičnog rada na terenu. Moguće su korekcije termina po dogovoru sa grupom.

Na kraju školovanja se dobija diploma o uspešno savladanom osnovnom nivou teorijskopraktičnog znanja iz oblasti Bioradiestezije. Za zainteresovane postoji i Viši (napredni) nivo rada, koji zahteva dužu praksu i rad sa instruktorom. Tek duža praksa i školovanje po celokupnom programu Škole potpune duhovne samorealizacije “Ujedinjenje – Put Ljubavi i Savršenstva” u okviru Centra “Zlatni Put” obezbeđuje nivo Instruktora opšteg i posebnog karaktera.

Obezbeđen je i pribor za rad: knjiga “Ekologija svesti – Bioradiestezija”, 2 viska (manji i veći) i dinamički krug, kao i L antene, po želji.

U drugim gradovima u zemlji i inostranstvu Početni seminar traje 1 produženi ili 2 vikenda (3 – 4 dana), a posebna ponuda je i Prošireni Početni seminar u Prirodi, kao i u drugim mestima i traje 7 dana, uz korekciju cena, a po dogovoru sa predavačem i organizatorom.

Nastavu vodi Zlatko Kalajdžić sa asistentima. Instruktor ima višegodišnje iskustvo i praksu, kako u ličnom razvoju i radu, obučavanju polaznika iz više različitih oblasti (radiestezija, samoisceljivanje i isceljivanje drugih ljudi i prostora, razvoj kreativnih potencijala čoveka), tako i u primeni znanja i pomoćnih tehnika, elemenata i sredstava u ekologiji ljudi i prostora.

PROGRAM OSNOVNOG NIVOA ŠKOLE RADIESTEZIJE OBUHVATA OBLASTI:

– ekologija – odnos čoveka i prostora
– poimanje stvarnosti u terminima energije
– energetski nivoi
– radiestezija kao veština (sa istorijatom)
– kako se izvodi praktičan rad (pripremne vežbe, komunikacija)
– radiestezijski pribor i njegov izbor
– komunikacija viskom
– osnovni simboli
– energetska čistoća
– lična zaštita, razvoj, podizanje sopstvenog energetskog nivoa
– kapacitet i polaritet
– transformacija energije
– uticaji (zračenja, vibracije)
– grupe zračenja (pozitivna, štetna, podele na grupe)
– dejstva zračenja na biološke sisteme – interakcija čoveka i prostora
– primena radiestezije – ispitivanja uticaja
– detekcija prostora (pristup ljudima, pribor i metode rada, optimalna mesta, štetni uticaji)
– zdravstvena detekcija (šta je bolest, energetski sistem čoveka – biopolje, detekcija, izbor terapije)
– mentalna radiestezija (prostora, ljudi, predmeta…)
– ostale oblasti primene
– dinamički krug i direktna informacija
– lečenje prostora pozitivnim vibracijama (svetlost, boje, zvuk, vazduh, predmeti, kristali, biljke…)

Zainteresovani se mogu javiti putem ovog linka