SEMINAR: 10 KORAKA DO USPEHA

NAUČITE KAKO DA STIGNETE DO CILJA UZ POMOĆ KRISTALA I PSIHODRAME! Još jedan model rešavanja životnih pitanja, problema i ciljeva kroz spoj dve zanimljive discipline, Kristaloterapije i Psihodrame.

Tokom seminara “10 KORAKA DO USPEHA” učesnici definišu cilj, korake dolaska do cilja, prepreke koje stoje na putu, načine suočavanja sa njima, razumeju kako je dosadašnje funkcionisanje uticalo na stvaranje neadekvatnog modela, sreću se sa željenim modelom i isprobavaju njegovo ostvarenje. Tokom procesa osvetljavaju i sisteme podrške, kao i sopstvene snage koje su osnova koja omogućava da se pokrenu akcije ka ostvarenju cilja.

Seminar nam pomaže u razumevanju važnih faktora koji učestvuju u ostvarenju cilja, kao i onih koji ga sprečavaju i tako olakšava usmeravanje adekvatnih akcija koje su neophodne da bi se cilj ostvario. Ovaj Seminar nudi model koji je primenljiv za rad na sebi, za razumevanje sopstvenih procesa i za osvetljavanje bitnih polja kojima je potrebno posvetiti pažnju i dalji rad.

Učesnici seminara će odabirom jednog njima bitnog cilja moći da razumeju sopstvene korake koje je potrebno da preduzmu da bi do njega došli, da usmere pažnju na put ka njegovom ostvarenju i na bitne okolnosti vezane za konkretne akcije.

Rad na sebi je konstantan i zahtevan proces, kome je potrebna struktura. Usvajanje modela “10 koraka” će omogućiti učesnicima da dobiju obrise strukturisanog rešavanja problema i razumevanje bitnih pitanja kojima je dalje potrebno posvetiti pažnju i usmeriti rad na sebi.

Radionicu vode Srđana Kalajdžić, kristaloterapeutkinja i Nataša Veselinović, psihodramska psihoterapeutkinja.

SEMINAR JE NAMENJEN SVIM UČESNICIMA ZAINTERESOVANIM ZA LIČNI RAST I RAZVOJ. Rad se odvija u zatvorenoj grupi tokom 5 susreta i namenjen je svima koji žele da započnu rad na rešavanju problema uz pomoć kristala i psihodrame.

 

 

Program seminara

  1. Izdvajanje i definisanje problema
  2. Upoznavanje cilja
  3. Pplaniranje puta rešenja
  4. Razumevanje dinamike funkcionisanja problema
  5. Traženje i nalaženje podrške
  6. Oslanjanje na sopstvene snage
  7. Suočavanje sa preprekama
  8. Sprovođenje plana i praćenje delovanja kristala
  9. Doživljavanje posledica promene
  10. Planiranje daljeg razvoja

Trajanje: 5 jednodnevnih radionica po 5h 

Dinamika: jednom nedeljno – vikendom

Prijave za seminare i dodatna pitanja možete postaviti ovde