SEMINAR LIČNI PUT

U PRIPREMI

Učinite nešto plemenito za sebe, krenite Vašim Putem!

Svi želimo da budemo srećni, zdravi, ostvareni… Želimo da znamo zašto postojimo, koji je smisao našeg života, Naš jedinstveni pečat, Naš Lični Put, Put Ljubavi i Savršenstva!

Kako to spoznati!? Naučite da meditirate i postignete Mir, Opuštenost i Sreću. U Miru ćete saznati sve što vam je potrebno za Svestan i Kreativan Život. Pronaći ćete smisao svog Postojanja i Živeti onako kako ste oduvek želeli!

Seminar Ličnog Kreativnog razvoja i preobražaja – Lični Put je program jedinstvene egzistencijalne terapije. Naučite osnove Ličnog Puta, posebnog impulsa svakog čoveka – uvodne napomene, teorija i svakodnevna praksa, niz tehnika opuštanja, svesnog disanja, kreativne vizualizacije, molitvi i transformacije. Meditacije na Mir, Sreću, Ljubav.

Školovanje u okviru Osnovnog (Početnog) nivoa traje 2 (dva) vikenda, na kraju se dobija diploma o uspešno savladanom osnovnom nivou teorijskopraktičnog znanja iz oblasti rada po metodi “Lični Put”. Za zainteresovane postoji i Viši (napredni) nivo rada, koji zahteva dužu praksu i rad sa instruktorom. Tek duža praksa i školovanje po celokupnom programu Škole potpune duhovne samorealizacije “Ujedinjenje – Put Ljubavi i Savršenstva” u okviru Centra “Zlatni Put” obezbeđuje nivo Instruktora opšteg i posebnog karaktera.

Osnovni seminar u drugim gradovima u zemlji i inostranstvu traje 1 (jedan) produženi ili 2 vikenda, u dogovoru sa predavačem i organizatorom.

Nastavu vode Zlatko i Srđana Kalajdžić sa asistentima. Instruktori imaju višegodišnje iskustvo i praksu, kako u ličnom razvoju i radu, obučavanju polaznika iz više različitih oblasti (radiestezija, kristaloterapija, samoisceljivanje i isceljivanje drugih ljudi i prostora, razvoj kreativnih potencijala čoveka), tako i u primeni znanja i pomoćnih tehnika, elemenata i sredstava u ekologiji ljudi i prostora.

PROGRAM OSNOVNOG NIVOA ŠKOLE

– Put Ljubavi i Savršenstva
– otuđenje i povratak na Put
– filozofija i praksa
– ezoterija, energetska pravila
– bioenergetska reekvilibracija
– prvobitna odluka, svakodnevni rad
– tehnike disanja
– molitva, meditacija na molitvu
– stav – korekcija psihomentalnog i fizičkog stava (tehnike opuštanja, koncentracija
   kreativna vizualizacija, pozitivne afirmacije, fizičke vežbe i posebne tehnike)
– transformacija zlatne i plave svetlosti
– slike uspeha (dnevnik, ciljevi, slike)
– transformacija, direktna informacija
– individualna i grupna praksa, ostale vežbe
– integracija programa u svakodnevni život

VAŠ PUT, PUT BEZ GRANICA I KRAJA, ZLATNI PUT!

VAŠ PUT LJUBAVI I SAVRŠENSTVA!

Zainteresovani se mogu javiti putem ovog linka