OSNOVNE KARAKTERISTIKE RADIESTEZIJE

Poboljšanje zdravlja ispitivanjem čoveka i prostora

Dobro zdravlje je osnova normalnog funkcionisanja svakog čoveka. Tragajući za ponovnim uspostavljanjem ravnoteže, unutrašnjom i spoljnom harmonijom i poboljšanjem svog sveukupnog stanja, i psihomentalnog i fizičkog, stižemo i do Radiestezije, discipline koja nam u tome može izuzetno pomoći. Kako je pitanje ljudskog zdravlja neodvojivo povezano sa prostorom u kome živimo, radimo, boravimo manje ili duže vreme, tako je izuzetno bitno i upoznati se sa energetskim stanjem prostora i onda ga urediti, oplemeniti i prilagoditi našim potrebama. Ovde Radiestezija izbija u prvi plan jer je jedna od njenih osnovnih oblasti, osim ispitivanja ljudskog zdravstveno-energetskog stanja, upravo energetsko ispitivanje i uređenje prostora. Nemoguće je uređivati prostor nekom od disciplina, a da ga nismo energetski pre toga ispitali nekom od Radiestezijskih tehnika.

Tako je i sa zdrvljem čoveka. Recimo da imate problema sa stomakom i krenuli ste da to sanirate nekom od prirodnih metoda. Kako su zdravstveni problemi mnogo kompleksniji nego što se to obično misli i rešava, a jedan od “okidača” može da bude i energija u prostoru, otud je potrebno Radiestezijski ispitati mesta na kojima se duže zadržavamo – spavaći krevet, radno i mesto za odmor i slično, proveriti kakva su tu zračenja prisutna, pa ako tu ima štetnih uticaja onda se pomeriti na drugo, povoljnije mesto. Besmisleno je lečiti se homeopatijom, čajevima, masažama i drugim terapijama, a i dalje spavati na štetnom zračenju koje je doprinelo pojavi te bolesti i dalje je potencira.

Radiestezija kao način dobijanja informacija

Svi se mi kad tad zapitamo Ko smo, Šta smo, Odakle dolazimo, Kuda idemo, Šta nam je činiti u ovom životu…!? Odgovore na ova pitanja nije tako lako dobiti. Naravno, mislim na prave, suštinske informacije vezano za našu egzistenciju, postojanja uopšte. Svi mi tragamo za suštinom, smislom života, ali i za najjednostavnijim odgovorima na pitanja da li sutra ići na put, kupiti neku stvar, sa kim i kakve odnose uspostaviti, kako pregledati sebe ili drugog čoveka i odabrati neki lek ili terapiju, pronaći svog partnera… pitanja i odgovora bezbroj, ali koji je pravi…!? Tražiti da nam drugi daju nama potrebne odgovore je, najblaže rečeno, besmisleno. Mnoge metode se koriste (od astrologije, gledanja u karte ili pasulj, pa do najozbiljnijih meditativnih tehnika…), ali nisu sve tako dobre i proverene, a to ponajviše zavisi od nas samih.

Ovde Radiestezija dobija posebnu ulogu, jer je most između duha i materije, metoda kojom opipljivim sredstvima (korišćenjem radiestezijskog pribora i komunikacije) dolazimo do informacija iz “neopipljivih” i viših dimenzija našeg postojanja.

Energetsko čišćenje i zaštita sebe i prostora

Nešto što je izuzetno važno, a o čemu se ne vodi računa u drugim disciplinama, je ENERGETSKA HIGIJENA i ZAŠTITA! Ovde ne mislim na fizičku čistoću, koja se podrazumeva, već na energetsku čistoću i nas, i našeg pribora kojim radimo, kao i samog prostora u kome smo. Čistoća podrazumeva naše pozitivno usmerenje i ponašanje (misli, reči, emocije i dela – dakle, sveukupno stanje i ponašanje – ceo život), kao i saniranje posledica koje smo već stvorili, i stvaranje novog, boljeg sutra!

U Radiesteziji koju mi primenjujemo, koriste se specifične tehnike za energetsko čišćenje od negativne energije i punjenje pozitivnim vibracijama, kao i jedna posebna tehnika energetske transformacije.

Takođe je bitno spomenuti i energetsku zaštitu od štetnih uticaja, kako nas tako i samog prostora. Ovde su prvenstveno bitne tehnike mentalne zaštite poput mentalnog energetskog jajeta i slične, koje se kreiraju vizualizacijom, pozitivnim afirmacijama i molitvama, uz potrebne pomoćne elemente.

Na seminarima koje držimo, polaznicima savetujemo da o energetskoj higijeni i zaštiti izuzetno povedu računa!

Energija kao osnova postojanja

Ušavši u svet Radiestezije, kroz našu Školu počinjete da sveukupno postojanje spoznajete na novi način, otkivajući sve njegove nivoe, slojeve, prevazilazite fizički nivo poimanja otkivajući sve dimenzije, sveukupno bogatstvo života… Shvatate da je život mnogo bogatiji i složeniji nego što mi mislimo, a da je osnova svega njegovo energetsko posmatranje i poimanje. Spoznajemo da je suština svega Energija (ne onaj nivo koji se meri J – Džulima), već da to ima dimenziju filozofsko-informativno-energetsko-vibratornog stanja koje je suština života, dakle Energija kao suština, kao jedan sveukupni sistem postojanja, različitih nivoa, oblika i načina ispoljavanja… Tako shvatamo svet oko sebe i u sebi, vidimo sve zakonitosti postojanja Kosmosa, prirode, ljudi… Kroz Radiesteziju dobijamo način kako da to sve prepoznamo i kako da se mi u tom svetu pravilno postavimo.

Napredak u svom ličnom razvoju

Iz prethodnih stavki vidimo da nam ovladavanje Radiestezijom otvara neslućene mogućnosti da se lečimo, razvijamo i napredujemo u svakom pogledu, i materijalno, i emotivno, mentalno, i što je najvažnije – duhovno! Dobijanjem informacija mi znamo šta, kako, kada i gde nam je činiti, znamo šta u sebi menjati, lečiti, transformisati, šta potencirati i razvijati, znamo Koji je NAŠ LIČNI PUT, PUT SVETLOSTI; PUT LJUBAVI I SAVRŠENSTVA!