O Udruženju

Udruženje građana “Zlatni Put” je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme, u koje se slobodno i dobrovoljno udružuju građani radi postizanja što kvalitetnijeg i zdravijeg života, zaštite i unapređenja životne sredine, kulture stanovanja i ishrane, razvoja boljih i naprednijih međuljudskih odnosa primenom najnovijih naučnih i tradicionalnih dostignuća.

Osnovni ciljevi Udruženja su:

1. – Razvoj ljudskih potencijala u pravcu usavršavanja humanog odnosa čoveka prema drugim ljudima, životinjama, biljkama i uopšte celokupnom životu na ovoj Planeti.

2. – Rad na podizanju svesti ljudi, kao osnovnog činioca za uspostavljanje zdravijeg i skladnijeg života na Planeti.

3. – Rad na pročišćenju svih nivoa postojanja čoveka, kao i uspostavljanje ekološki zdravijeg okruženja.

4. – Stručno usavršavanje i sticanje novih znanja iz svih oblasti razvoja i napretka na polju svesnog unapređivanja zdravog života.

5. – Razvoj psihomentalnih sposobnosti čoveka i primena univerzalnih moralnih normi ponašanja u životu i radu u skladu sa najkreativnijim stvaralačkim principom.

6. – Održavanje predavanja, edukacije, seminara, konsultacija iz oblasti: ekologije, ličnog samousavršavanja i razvoja psihomentalnih sposobnosti, zdrave gradnje i stanovanja; radiestezije; proizvodnje zdrave hrane i ishrane; prirodnih metoda i sredstava za poboljšanje zdravlja; zaštite i unapređenja života na Planeti.

7. – Prikupljanje stručne literature i publikovanje najnovijih svetskih dostignuća iz ovih oblasti, izdavanje pisanog, auditivnog i audiovizuelnog informativnog materijala, knjiga, skripti i biltena; propagandne akcije u cilju edukacije i obaveštavanja javnosti o radu Udruženja.

8. – Pokretanje društveno korisnih inicijativa i akcija radi zaštite i razvoja zdravlja ljudi i životne sredine na Planeti.

Udruženje deluje kroz niz sekcija od kojih su najvažnije Lični Put, Radiestezija i Energetsko uređenje prostora, Kristaloterapija, Zlatna terapija, Zdrava ishrana…