O Centru

Centar “Zlatni Put” je nastao zajedno sa osnivanjem istoimenog udruženja, 2000. godine. Misija Centra je da kroz edukaciju i aktivnosti promoviše ideju svesnog i kreativnog života. Centar su osnovali Zlatko i Srđana Kalajdžić. Tokom svih ovih godina Centar je edukovao stotine polaznika iz različitih oblasti svog programa.

Aktivnosti Centra su usmerene na sledeće oblasti: Lični Put, razvoj svesti i svih potencijala čoveka, zdrav život, pravilna ishrana, zdrav prostor, radiestezija, bioenergija, isceljivanje, kristaloterapija…

U skladu s tim, Centar organizuje:

  • Predavanja
  • Obuke
  • Grupne meditacije
  • Seminare
  • Radionice
  • Vežbe
  • Individualne razgovore i konsultacije
  • Tretmane

Adresa Centra je: „Centar Zlatni Put“, Beograd, Prodavnica Kristala „Lapis“, Dečanska 5, Eurocentar