Put

“Smisao postojanja svakog čoveka je Njegov Lični Put – Put Svetlosti, Put Ljubavi i Savršenstva, Njegov Zlatni Put. Zato je neophodno usmeriti se na tu ideju, pronaći odgovore na pitanja: Ko sam, Odakle dolazim, Kuda idem i Koji je moj životni zadatak – odnosno Koji je Moj Lični Put. Lični Put je odgovor na ova pitanja i jedinstveni pečat svakog pojedinca u večnosti, suština i forma njegovog ispoljavanja, način manifestacije beskonačne ljubavi kroz kreativno i svesno, savršeno življenje. Samo hod Ličnim Putem vodi čoveka ka potpunoj Slobodi, donoseći mu potpuni Mir, Opuštenost i Sreću, radost življenja i sklad sa sveukupnim Postojanjem!” – Zlatko Kalajdžić

Jedna ideja je zajednička svim ljudima ovog sveta, jer je smisao sveukupnog postojanja, suštinski kod našeg bića, a to je PUT LJUBAVI I SAVRŠENSTVA. Lični Put, bolje rečeno, Lični Put Ljubavi i Savršenstva, kao deo sveopšteg ljudskog Puta, je jedinstvena manifestacija svakog čoveka, njegov lični pečat, suština i forma njegovog ispoljavanja koja ga čini potpuno posebnim u sveukupnoj igri života… Samo on i samo takav postoji u ovom trenu, nikada pre, nikada posle, i niko i nikad isti… Naš Lični Lut je naš pravi život, naša uloga u večitoj igri života. Taj impuls božanske svetlosti, ljubavi i znanja mi nosimo samim svojim postojanjem i potrebno je da ga živimo, ostvarimo, materijalizujemo u potpunosti… Jedino tako se mi u potpunosti ostvarujemo, preobražavamo, rastemo i razvijamo, jedino tako bivamo srećni, zdravi, u skladu sa samim sobom, drugim ljudima, prirodom, Bogom…

Izgubljeni i zaigrani u čarima, ali i mukama svakodnevnog materijalnog sveta, mi se zaboravljamo i otuđujemo od sopstvenog Puta Ljubavi i Savršenstva, Puta Svetlosti, od svoje suštine, odlazeći sve više u neravnotežu, nemir, tenziju, sve više u bolest… Tako otuđeni gubimo smisao života, zapadamo u probleme, nose nas “vihori” života, bacajući nas levo – desno…

Ne bismo li ponovo povratili svoj mir, sreću, zdravlje, zadovoljstvo životom, ne preostaje nam ništa drugo do da se setimo sebe i usmerimo na ideju Puta… Važno je da se probudimo, oslobodimo iluzije, pogrešne slike svakodnevnog materijalnog života. Da li ćemo to uraditi “svojom voljom” ili će nas život naterati da se zapitamo i vratimo sebi, potpuno je individualno. Sve što nam se događa ukazuje nam na potrebu povratka sebi, potrebu pronalaženja Svog Puta.

Dakle, prvi korak je setiti se sebe i usmeriti na Put, a onda slede praktični koraci ličnog razvoja i preobražaja kroz svakodnevni rad na sebi.

Kada kažemo usmeriti se na Put, to znači da istog trenutka prestajemo sa negativnim konceptima, stavovima, ponašanjem i da u svemu i prema svemu imamo kreativan stvaralački odnos, da sve što činimo od tog trenutka bude prožeto najdubljom ljubavlju, višim nivoima znanja, poimanja života i njegovog smisla, da počnemo da živimo kreativno i svesno…

Detaljnije o praktičnom programu ličnog razvoja i usmerenja na Put možete pročitati ovde