KRISTALI – NOSIOCI SVETLOSTI

Ako je svetlost život onda su kristali vrlo životni, iako ih smatramo “neživom prirodom”. Kao provodnici svetlosti određene boje, 

odnosno talasne dužine oni nam pokazuju život u svim svojim nijansama i svom sjaju i lepoti.

Priroda je stvorila takvu paletu boja u svetu minerala kakvu teško možemo zamisliti i reprodukovati. Možemo se diviti i zahvaljivati na svoj toj lepoti, približiti joj se i koristiti blagodeti njihovog sjaja i svetlosti koju šire oko sebe, često konstantno istim intenzitetom veliki broj godina.

Pošto smo mi svetlosna bića, onda nam je jasno da je naš život itekako povezan sa kristalima, njihovom iskričavom lepotom i svim pozitivnim vibracijama koje nam pružaju. Od vajkada ljudi svoj život oplemenjuju i obogaćuju uz pomoć sjaja i moći kristala i kamena. Još je pećinski čovek voleo da se kiti raznovrsnim oblicima kamenčića, kristala, prirodnog stakla ili smole, lomljenih i izglačanih, koje je koristio i kao primitivno oruđe i oružje za lov. Razvojem svesti čoveka, rastao je i njegov pronalazački duh, pa tako i načini obrade stena, minerala, i kao viši stepeni razvoja ljudske civilizacije otkriće postupaka za dobijanja metala iz ruda. Bili su potrebni milioni godina da čovek prevali tu stepenicu i pre desetak hiljada godina topljenjem azurita, malahita, kovelina i drugihruda dobije bakar. Još par hiljada godina je bilo potrebno da pronađe dobijanje još čvršće bronze i posle nje gvožđa i čelika. Danas postoji ogroman broj legura, mešavina metala sa nemetalima, plastičnim masama, smolama.

Sav taj razvoj civilizacije je pratio razvoj obrade minerala i kristala. Tako je čovek pronašao načine sečenja i poliranja minerala kojim oni dobijaju još veći sjaj i lepši izgled. Glačanjem svi prirodni kamenčići postaju sjajniji, bistriji, njihovo unutrašnje svetlo izlazi na površinu. Tako se oni, zahvaljujući čovekovom trudu i ljubavi, pokažu u svom potpunom sjaju i lepoti. Nekad i neugledni, prostiji kamenčići brušenjem i glačanjem postaju materijal za izradu prekrasnih ukrasnih, upotrebnih, ritualnih predmeta i nakita. Umešnošću ljudske ruke, znalačkom obradom, neki od običnih kamenčića postanu predmeti našeg divljenja, a oni već bistri, sjajni i blistavi dobiju još veću sjajnost i luminiscenciju, kao i prelamanje svetlosti poput cirkona, safira, rubina, topaza, dijamanta i brilijanta, koji se onda visoko vrednuju i dostižu ogromne cene na tržištu.

Tragovi ljudske upotrebe stena i minerala su mnogobrojni od praistorije do danas. Razvojem ljudske svesti čovek je ostavljao svoj pečat u kamenu ili kristalu, počevši od izrade skloništa, spomenika, pa predmeta za svakodnevnu upotrebu. Naročito treba da naglasimo otkriće pisma kao sredstva komunikacije i njegovih tragova, prvobitno urezivanih znakova u kamen ili glinene pločice. Pratimo zatim razvoj svesti preko izrade ritualnih predmeta, ukrasa, nakita, do upotrebe najlepših primeraka kristala za buđenje psihomentalnih sposobnosti i očuvanje zdravlja. Ovakvi tragovi su postojali u svim razvijenim civilizacijama u prohujalim vremenima. Postoje čak predmeti od kristala nama do sada nepoznatog načina obrade kao što su kristalne lobanje od kvarca nađene u hramovima u džunglama Južne amerike.

Uvek su kristali u istoriji imali svetu dužnost razvoja ljudske svesti i zato su se koristili u hramovima za rituale i isticanje moći  sveštenstva, u lečilištima za operacije, spravljanje eliksira, melema, za svetlosne kupke. Nekad su samo posvećeni imali pristup kristalima i znanju o njihovoj upotrebi u lečenju psihičkih i fizičkih problema, a danas se to znanje sve više širi i dostupno je svima koji se posvećuju sebi, svom psihomentalnom razvoju i postizanju ravnoteže duha i tela. Neki od drevnih načina upotrebe kristala zadržali su se do danas, a ovom prilikom najviše reči će biti o njihovom korišćenju u cilju održanja psihomentalne stabilnosti i zdravlja organizma. Radi njihove lakše upotrebe moramo znati osnovne karakteristike kristala. Sam naziv je grčkog porekla: “kristalos” znači led. Verovatno su prve ljubitelje podsećali na kockice leda ili ledeni nakit u pećinama. Gorski kristal, kao najrasprostranjeniji od svih minerala na zemlji, jer se nalazi u sastavu mnogih stena, stvarno ima izgled ledenog štapića sa piramidalnim vrhom, sastavljenim od šest ploha, na vrhu skupljenih u šiljak. Nemaju svi kristali taj oblik. Ima ih vrlo različitih oblika, ali za sve važi pravilo da su homogena tela, stalnog hemijskog sastava, pravilne unutrašnje strukture i geometrijskog oblika.

Nekad se kristali nalaze u stenama u sitnozrnom obliku ili u tragovima, kao njihov sastavni deo, a nekad izrastu lepi, veći primerci, od nekoliko milimetara do više desetina santimetara. Često se lepi primerci gorskog kristala, ametista, citrina, ahata, topaza, granata, fluorita, pirita nađu u šupljinama stena, nevidljivi golim okom, ali znalci, koje vodi iskustvo i ljubav prema mineralima i kristalima, na osnovu znanja i sreće pronađu ih i tako skrivene. Nije lako naći kristale u prirodi, pa pošto su retki i vredni, a uz to donose svetlo u naš život, cenite ih pre svega zbog njihove uloge u pročišćenju i poboljšanju energije u našem okruženju i našem organizmu. Rekli smo da je u osvit buđenja čovek počeo da sakuplja kamenje, prvo kao oružje i ukras, a zatim kao oruđe za rad. Kamen i rad uporedo su uticali na razvoj čovekovih psihomentalnih sposobnosti, tako da se kamen i mineral, ili kristal koristio i za razvoj moći u odnosu na prirodu i u društvu. Pored toga, potreba za sjajem, lepotom, zdravljem… je naša najdublja potreba, naš hleb nasušni jer, složićete se sa nama, nije nam samo materija jedini i najvažniji nivo egzistencije, tu su i svi oni drugi – sav onaj “neopipljivi svet”, sve naše emocije, misli, naš unutrašnji duhovni svet… A o poljuljanom zdravlju i težnji da sebe iscelimo i povratimo u idealno stanje, pa potom i o zovu duše da uzleti, da se vine u visine nebeske, da nadraste samu sebe… o tome i ne treba govoriti, to je toliko u nama, u našoj prirodi, suštini.

Pokrenut tim zovom, zaboravivši svoj najdublji smisao, ili svestan a udaljen od njega, čovek pokušava da sebi pomogne i ulepša svoj život. Neko pokušava da najdublju potrebu duše nahrani sirom i krompirom, neko koristi šarene pilulice, neko se hrani lepim mislima i rečima, neko čeka nekog da mu pomogne i ulepša život, a neko leči i ulepšava i onim što nam priroda daje u raznim oblicima – biljem, lekovitom vodom, mineralima i njihovim najlepšim oblikom – kristalima…

Uloga i primena kristala u našem životu je višestruka. Nas zanima i ovde ćemo se u narednim  tekstovima posvetiti pojašnjenju upotrebe kristala u procesu isceljivanja, duhovnog razvoja, energetskog uravnoteženja, kako nas, tako i prostora, kao i svega onog što oni pružaju u procesu poboljšanja kvaliteta života uopšte. Uzgred, da napomenemo, minerali i kristali su svuda oko nas i u svemu i za sve ih koristimo – u proizvodnji upotrebnih predmeta, umetničkih dela i ukrasnih, dekorativnih predmeta, u kozmetici, oficijelnoj medicini, savremenoj tehnologiji, industriji, komunikaciji… A u svemu tome svoje mesto je našla i primena kristala u isceljivanju ljudi i prostora. Stara koliko i ljudski rod, a sad “ponovo otkrivena topla voda”, ova oblast upotrebe kristala zaslužuje dužnu pažnju. Posvetićemo joj se kroz objašnjenja samih kristala, njihovih osobina, preko načina upotrebe i drugih interesantnih detalja koji nam mogu pomoći da iskoristimo njihovo blagotvorno dejstvo i pomognemo sebi i drugima.

Kao što smo već pomenuli, spektar nivoa na kojima nam minerali u kristalnom obliku mogu pomoći je veliki. Suština njihovog delovanja je svetlost, odnosno vibracija koju oni nose. Svaki kristal nosi svoju jedinstvenu vibraciju što se ogleda u njegovoj strukturi, obliku, izgledu, boji, tvrdoći, providnosti, sjaju… A sam proces delovanja na naš sistem je prenošenje tih vibracija na određene tačke, delove, pojedine oblasti ili ceo organizam. Naš energetski sistem je izuzetno fleksibilan, čitavog duginog spektra boja – odnosno odgovarajućih vibracija i jako nestabilan, podložan promenam, uticajima koji ga remete, bilo da su to naša unutrašnja stanja ili delovanja iz okoline, kako na materijalnom, grubom nivou, tako i na svim ostalima nivoima – emotivnog, mentalnog ili duhovnog porekla. Kako su kristali uređena i stabilna struktura, vibracija koju nose hiljadama, pa i  milionima godina je nepromenljiva i snažna, tako da oni svojim poljem deluju na naš sistem i njegove poremećene vibracije unoseći red i uravnoteženje, pokreću proces isceljenja, pokreću uspavane potencijale, otklanjaju blokade, otvaraju i pokreću energetske tokove…

U zavisnosti od njihove strukture, oblika, boje, odnosno njihove specifične vibracije, vršimo i podelu na nivoe njihovog delovanja, pa ih tako povezujemo sa određenim energetskim centrima, oblastima i organima koji njima odgovaraju, odnosno, problemima koje treba rešiti ili koje potencijale aktivirati. Bolest nastaje kada jedan sistem, kao što je čovek, iz uređenog stanja koje mu je prirodno, dospe u stanje neravnoteže, poremećaja na najdubljim unutrašnjim nivoima, što se posle prenosi ka periferiji, ka materiji i dovodi do posledica koje se ispoljavaju kao psihomentalni i na kraju i fizički poremećaji, problemi i bolesti. Naravno, ovo je gruba šema, u životu je to složen proces koji se sastoji iz dvosmernog toka – poremećaj iznutra dovodi do posledica spolja, pa potom spoljni i periferni uticaji i poremećaji deluju na unutrašnje nivoe još više unoseći neravnotežu, pa tako redom unutra-spolja, i eto nama bolesti… Uzrok svih poremećaja je jedan jedini i glavni, a to je ZABORAV i ODSUSTVO ČOVEKA OD NJEGOVOG KREATIVNOG PUTA, OD PRIRODE SVAKOG BIĆA – OD LIČNOG PUTA LJUBAVI I SAVRŠENSTVA, OD PUTA SVETLOSTI. To odsustvo donosi sve dalje posledice, a rešenje je povratak u STANJE RAVNOTEŽE, POVRATAK NA PUT. Kristali su tu da nas podsete na nas same, na naš Put, na našu suštinu, na SVETLOST koju nosimo i mi i oni.

-Srđana Kalajdžić