Kreativna vizualizacija (II)

Od opuštanja do Molitve!

Jedna od bitnih postavki Kreativne Vizualizacije je i sledeća maksima: Pozitivne misli privlače pozitivne događaje. Što više pozitivnih misli gajite u svom umu i oplemenjujete ih pozitivnim osećanjima, to više ćete imati lepih trenutaka u životu.

Vizualizacija je most između želje i ostvarenja. Da bismo lakše došli do materijalizacije neke svoje ideje, potrebe ili želje, bitno je da u svom umu kreiramo sliku predmeta, odnosa ili događaja sa pozitivnim sadržajem, vodeći računa o univerzalnim kategorijama i pravilima ponašanja u  duhovnom svetu. Tu sliku svesno, voljno i kontrolisano stvaramo, držimo je određeno vreme u svom umu, upravljamo njom, ulažemo pozitivna osećanja u njen sadržaj i razvijamo je, produžavamo u film. To je stvaralački rad na psihomentalnom nivou i ako u njega uložimo dovoljno svog kreativnog potencijala, on može znatno pospešiti naš lični razvoj, kako na materijalnom, tako i, što je podjednako važno, na emotivnom, mentalnom i duhovnom planu. Zato je dobro da neko vreme vežbate svoje mentalne sposobnosti, koncentraciju i pažnju i razvijate kreativnu vizualizaciju, što ćemo pokušati da vam približimo u narednim nastavcima.

Počećemo priču od osnovnih vežbi koje su veoma jednostavne i poželjno bi bilo da ih svako zna. Viši nivo vaše kreativne transformacije i razvoja traži da više vremena i energije uložite u vežbe koje slede. Kasnije, nakon nekog perioda upornog i svakodnevnog rada, vežbe će prerasti u potpuno svestan svakodnevni život.

Osnovno pravilo je da se kod vizualizacije nikada ne naprežete. Budite mirni, opušteni i srećni baš zato što to radite. Poželjno je da se makar u početku, tokom vežbe, ne pokrećete. Vizualizaciju treba vežbati na tihom i mirnom mestu. Potrudite se da Vas niko ne uznemirava, što je bitno i za sva ostala vežbanja. Da bi Kreativna vizualizacija bila uspešna, važno je da se dobro pripremite.

Na samom početku se udobno smestite i opustite potpuno svoje fizičko telo. Kako smo rekli da Kreativna vizualizacija treba da bude svestan stvaralački čin, i kako to nije tek olako, pusto zamišljanje, već složeno i zahtevno delanje (delovanje), potrebno je da akumulirate dovoljno energije. To ćete postići najlakše dubokim i potpunim disanjem, kome ćete posvetiti neko vreme, minimum desetak minuta. Proces opuštanja, smirivanja i prikupljanja energije možete obogatiti i Molitvom, čime celokupnom radu dajete jednu višu dimenziju.

Sledeći korak je da se skoncentrišite i umirite svoje misli, pa tek tada prelazite na tehnike same Kreativne vizualizacije.

Ako nekome od vas ne ide baš najbolje vizualizacija slika, za start je dovoljna i snažna misao o datom predmetu naše koncentracije (a još bolje praćena i snažnim osećajem) i to je već dobar početak. Kasnije će već praksa doneti rezultate.

I da pojasnimo na početku još sam proces VIĐENJA. Taj proces, osim VIZUELNOG dela (same SLIKE), ima još i ZVUČNI (unutrašnji GLAS koji nam govori) i INTUITIVNI deo (OSEĆAJ). Dakle, sastoji se od tri komponente, koje ne moraju podjednako da budu zastupljene u početku, ali koje se vremenom razvijaju da bi dovele do potpunog procesa VIĐENJA koji ih objedinjuje. O ovome nemojte brinuti jer samo vežbanje i rad na vašoj Kreativnoj vizualizaciji će rešiti ovo pitanje i dovesti do potpunog i pravilnog Viđenja.

Ukoliko ste rešili da krenete u praktičan rad na razvoju sopstvenih potencijala, počećemo od osnovnih koraka, od osnovnih tehnika koje radimo na našim vežbama i koje su date i u našoj knjizi “Put Ljubavi i Savršenstva” (autori knjige i ovog teksta Srđana i Zlatko Kalajdžić). Pre samih vežbi vizualizacije neophodno je pripremiti sebe kroz gore pomenute vežbe smirivanja, opuštanja i podizanja sopstvenog potencijala, a zatim se dobro skoncentrisati. Koncentracija je neophodan i prvi korak bilo koje psihomentalne tehnike, a i jedna od najvažnijih komponenti samog života, bilo koje naše aktivnosti, u bilo kojoj oblasti života. Nakon koncentracije slede različite vežbe kao prelaz ka kreativnoj vizualizaciji, pa onda i dalje… Konačno, naš razvoj nema kraja i zato ne ograničavajte sebe, vežbajte, radite, razvijajte se…

Od narednog teksta ćemo detaljno objašnjavati različite tehnike Koncentracije i Kreativne vizualizacije, a u međuvremenu vam dajemo mali domaći zadatak – posvetite svakodnevno neko vreme potpunom opuštanju tela, prepuštajte se tom prijatnom stanju bez tenzije, a nakon toga po nekoliko minuta dišite duboko, sporo, punim plućima. Sebe i svoj energetski potencijal pročišćavajte i obogaćujte molitvom:

“MOLIM TE GOSPODE BOŽE ZA MILOST TVOJU ZA SVE LJUDE OVOG SVETA”!

Nastaviće se…