Priča o Prosvetljenju – uvodni tekst

Priča o Prosvetljenju – uvodni tekst

Piše Srđana Kalajdžić

U ovom prilogu voleli bismo da vam približimo mističnu temu Prosvetljenje o kojoj mnogi pričaju, ali retki znaju pravo značenje istog. Pomenućemo i sinonime koji se koriste u različitim duhovnim praksama, jer isti pojam ima različite nazive u različitim kulturama, mističnim školama i pravcima.

Sam naziv kaže da se radi o prožimanju tela svetlošću. Možemo bolje reći celog energetskog sistema, svih nivoa, počev od tela, preko emocija i misli, sve prožimamo svetlošću, uspostavljamo protok svetlosti kroz ceo organizam. Kako je to moguće? Da li je ostvarljivo? – pitamo se, čitajući ili slušajući svedočenja duhovnih praktičara, mistika iz raznih epoha i duhovnih pravaca, od joge, preko tao-a, zena, hriščanstva, hermetizma..

Veoma je privlačna ideja i za savremenog čoveka, koji traži dublji smisao života, ispod površine materijalnog sticanja dobara i profesionalnog ostvarenja u mašineriji tehnokratskog sistema. O ideji postojanja i na suptilnijim, eteričnijim nivoima, o svetlosnim talasima koji čine naše dugino, svetlosno telo, koje prožima fizičko, danas se javno govori, ona je dosta zastupljena i u duhovnoj literaturi različitih religijskih i filozofskih sistema. Bilo je i u ranijim epohama priča i pesama o prosvetljenju u istočnjačkoj literaturi, manje se o tome govorilo na zapadu, više je bilo uvijeno u tajnu i mistiku, skriveno od neupućenih i neukih.

Danas imate bogatu i raznovrsnu ponudu prosvetljujućih metoda! Svekoliki vašar duhovnih tehnika koje vam menjaju život za nekoliko seansi, transformišu sve vaše probleme i oslobađaju vas muka, bolesti, truda, životnih nedaća… Prosvetljenje za 3 dana, zar to ne zvuči tako primamljivo…!

Jer savremeni čovek očekuje brze rezultate, brze promene i brzo živi, nema vremena da se posveti svakodnevnoj duhovnoj praksi, svakodnevnom opuštanju, vežbanju koncentracije, vizualizacije, ritmičkog disanja, oslobađanja uma od nepotrebnih misli, transformaciji negativnih osećanja, opterećujuće energije…

Ipak, bez obzira što se traže brzi rezultati, treba da znamo da  svaki ozbiljan sistem ličnog razvoja i duhovne prakse zahteva posvećenost, svakodnevni uporan rad, bez prevelikih očekivanja, istrajnost i upornost u primeni sistema duhovnih vežbi za koji ste se opredelili.

To znači vredno i uporno svakodnevno vezbanje, ako želite bilo kakve rezultate u duhovnom razvoju. Jer smisao života svakog čoveka nije samo zadovoljavanje osnovnih materijalnih potreba, već pre svega duhovno ispunjenje, samorealizacija i napredak na svim nivoima postojanja. Ipak, rezultati mogu biti samo osećanje smirenosti, ispunjenosti svrhe, uzvišenost misli i osećanja, povišenje vibratornog nivoa, povećanje energije, ali šta bismo više…?

Onaj koji ne teži ličnom kreativnom razvoju i duhovnom ispunjenju, egzistira na materijalnom nivou i ne oseća unutrašnje bogatstvo duha, svrsishodnost svog postojanja, ispunjenje životne misije. Samo čovek koji je svestan dubljeg smisla svog postojanja i usmeren je ka razvoju svih svojih potencijala, može postići dublje uvide i dobiti odgovore na egzistencijalna pitanja, shvatiti svrhu života. Jedino tako može i zadovoljiti svoje dublje duševne, emotivne i duhovne potrebe za ostvarenjem višeg smisla života i konačni cilj – prosvetljenje.

Kažu da sada živimo u vremenu energetskog buđenja, uzdizanja na viši nivo egzistencije, čovečanstva i Planete, svakog čoveka ponaosob. Svako od nas treba da se zapita kako da učestvuje u tom procesu sveopšteg napretka, preko sopstvenog razvoja, osvešćivanja i prosvetljavanja. Lični trud i svestan rad na procesu duhovnog uzdizanja je neophodan, potrebno je svakodnevno raditi na ličnom preobražaju primenom odgovarajućih tehnika.

Naravno, u mnoštvu ponuđenih metoda, svako će izabrati prema ličnom afinitetu, intuitivno ili kako već znate. Prepustite se duhovnom vođstvu, pa neće biti greške u izboru.

Sledeće pitanje je kako doći do duhovnog vodiča, kako mu se obratiti, kako ga pratiti, čuti… Nekada nam se sami jave, pa srećnici vide u snu ili na javi lik nekog sveca, svetlosnog bića, anđela. Nekada nam se i obrate u mislima, upozore, upute šta da radimo. Bitno je da se ne uplašimo i da razvijemo sistem zaštite od negativnih upliva, od nametanja entiteta koji nisu sa strane svetlosti i ljubavi.

Na putu do prosvetljenja dobro je imati ličnog duhovnog učitelja, duhovnog čuvara i vodiča i svaki čovek ih ima, ali najčešće nije svestan njihovog prisustva i ne zna kako da ih prizove u svoj život. Za sve postoji način da se sazna, postoji i zasluga koja se postiže radom i upornom primenom molitvi, vizualizacije i transformacije energije u sebi u najkreativniju energiju, u svetlost. Da bismo nešto postigli, dobro je da prvo vizualizujemo kako upijamo kroz teme glave bleštavo belu svetlost, koja sadrži sve boje, sve nivoe, a zatim zlatnu, koja je najviše vibracije. Tako to radimo svekog dana, uz pomoć molitvi i vizualizovanja protoka svetlosti kroz centralni svetlosni kanal, upijanja i udisanja svetlosti preko energetskih centara, čakri…, sijaset je vežbi koje praktičar kreativnog razvoja može da primeni. Na duhovnim vežbama u Centru Zlatni Put to radimo redovno, na nedeljnim susretima, a metod rada se uči na seminarima.

Čuli ste i izreku ”Kada je učenik spreman učitelj dolazi sam”, a spremnost se pokazuje prvo zapitanošću o smislu života i potragom za tim smislom, svojom duhovnom svrhom. Razne učitelje možete da sretnete, ali jedan je vaš Lični duhovni učitelj. On je direktno odgovoran za vas, za vaš napredak i vašu spoznaju, ostvarenje vaše duhovne svrhe, odnos je ličan i dobro je ako ga tražite i prizivate u svoj život. Naravno, privlačenje se ne sastoji samo od traženja pomoći verbalno, putem molitve, već pre svega treba da bude prisutno u delima, u predanosti duhovnom putu, u zrelosti da se krene u duhovni napredak.

Pošto se sve u životu dešava korak po korak i retko kada se dogodi baš odjednom  naglo mistično buđenje i susreti sa anđelima, mitskim bićima, duhovima i slično… i bolje je da se u duhu napreduje polako. Lakše se prilagođavamo postepenom širenju svesti i postepenom napretku, kao i trenucima kada dolazi do viđenja drugih dimenzija. Ako žurimo i jurimo za rezultatima, za moćima i sposobnostima viđenja anđela, duhovnih bića, raznih energetskih dešavanja, možemo to i doživeti nespremni, što može biti vrlo šokantno i neprihvatljivo za naš ograničeni um. Onda možemo sebe ubediti da haluciniramo, da izmišljamo, što je nekad istina. Pitanje je kako da razlikujemo proizvode našeg uma, halucinacije, od stvarnih dešavanja, od ulaženja u druge dimenzije postojanja,  jasnih slika i poruka sa duhovnog plana, od duhovnih bića.

Ako napredujemo postepeno, uz pomoć uzvišenog bića, duhovnog učitelja, uz pomoć svog duhovnog vodiča i čuvara, imaćemo zaštitu i vođstvo, imaćemo sigurnost i podršku sa viših nivoa svesnosti. Kada sretnemo svog duhovnog učitelja ili vodiča, dobro bi bilo i da ga prepoznamo, što nije uvek lako, jer nekada nismo odmah sigurni u verodostojnost informacija. Ipak, uporan rad na našem duhovnom  razvoju usmeriće nas i razuveriti sumnje i nevericu.

Duhovni učitelj može biti fizički čovek, može biti i duhovno biće, nematerijalno. Ne zna se šta je teža varijanta, jer fizički duhovni učitelj je čovek koji pored te uloge najčešće ima i svetovne, posao, porodicu, pa ga možemo upoznati i u situacijama, kada nije u idealizovanom modelu ponašanja, što može sa naše strane dovesti i do zabune, sumnji i drugih uznemiravajućih emocija, koje nas mogu odvratiti od izabranog sistema vežbanja i duhovnog razvoja. Bitno je da ne vezujemo fizički model čoveka sa njegovom duhovnom ulogom. No, mislimo na neke periferne sitnice, a da ipak život takve osobe daje jedinstven primer svesnog i kreativnog života u osnovi…

Duhovni učitelj može biti i nematerijalno biće, anđeo, duhovnik, svetac, koji nam se pojavljuje u snovima i vizijama, daje poruke, uputstva, opomene… I tu postoji mogućnost da mi poruke ne čujemo dobro ili ih naš um preradi, pa dolazi do pogrešnog tumaćenja, improvizacija.

Ako nismo sigurni u verodostojnost poruka i kontakata sa nematerijalnim dimenzijama, dobro je da se za pomoć obratimo nekom u koga imamo poverenje i ko se bavi duhovnom praksom veći niz godina, iza koga stoji višedecenijsko iskustvo. Postoje provereni načini da se stupi u kontakt sa svojim duhovnim vodičem i čuvarom, i dobro je da se to uradi u prisusvu odgovornog i proverenog duhovnog savetnika.

Kada uspostavite dobar odnos sa svojim duhovnim vodičem i čuvarom, od kojih jedan može biti i vaš duhovni učitelj, lakše ćete putovati duhovnim stazama, napredovati i saznavati sve potrebne informacije, lakše se nositi sa životnim izazovima i raznim situacijama i dešavanjima koje nam priređuje škola života. Učitelj, koji je odgovoran za naš duhovni napredak, pomaže nam da shvatimo svoju ulogu u sopstvenom razvoju, u procesu koji vodi ka duhovnoj spoznaji i prosvetljenju.

Prosvetljenje je stanje kada smo potpuno otvoreni za svetlosnu dimenziju postojanja. To iskustvo je kruna duhovnog napretka, i dešava se u u nama kada potpuno osvetlimo naše telo i niže nivoe egzistencije, uzdignemo se ka čistoj svetlosti, a sa druge strane se ona spusti sa viših nivoa i potpuno nas prožme…, tada se u nama spajaju energije neba i zemlje, duha i materije, Boga i Čoveka i budi se proširena, bolje rečeno, potpuna svesnost. Tom krunskom događaju prethodi istrajno upražnjavanje tehnika energetskog čišćenja i punjena centara, Čakri i energetskih kanala, meridijana, od kojih je najvažniji središnji kanal, koji prolazi kroz kičmu, spaja nas sa Izvorom svetlosti i centrom Zemlje. Naš središnji energetski kanal je glavni kabl kroz koji prolazi energija svetlosti iz Zemlje i Neba. Ako on nije pročišćen i prohodan za svetlost, ni naše čakre neće biti povezane, energija neće teći kroz sve meridijane, svetlosne puteve u našem fizičkom i energetskom telu. Zato je važno da centralnu pažnju posvetimo prohodnosti našeg središnjeg energetskog kanala, što možemo postići uz pomoć vizualizacije, svesnog disanja, molitve i drugih tehnika samolečenja, uz korišćenje sredstava kao što su lekoviti zvuci, mirisi, kristali, položaji tela, asane, mudre, položaji prstiju.

Samoobasjan, prosvetljen duh je ispunjen energijom direktno iz izvora svetlosti, koja je beskonačna i prostire se svuda, za nju u svari nema prepreka, samo mi ih postavljamo neznanjem i nerazumevanjem prirode stvari, pojma i suštine.

Koliko ste puta čuli da treba živeti u skladu sa svojim pravom prirodom, ne shvatajući šta to znači… Da li drvetu treba to govoriti, kornjači, mački, delfinu, komarcu? Kako oni znaju i ne pitaju se šta treba da rade i kako da žive kao komarac, biljka ili pas? A čovek kao najsvesnije biće na ovoj Planeti najčešće bira da živi kao pomenute vrste, a ne život ljudskog bića, u svetlost, znanju i ljubavi?

Za duhovan put i napredak na njemu važna je redovnost, stalna, svakodnevna primena duhovne prakse koju smo izabrali. Ako pitate bilo kog čoveka koji je postigao uzvišeni energetski nivo svesnosti, reči će vam da bez redovne, uporne, višegodišnje primene tehnika duhovne prakse koju su izabrali, a potom i primene svega toga u svakodnevnom životu, nema napretka na tom Putu razvoja i uzdizanja. Zato svakodnevni rad molitve, u određeno vreme, unosi ritam u vaše svakodnevne aktivnosti, vraća vas suštini, duhovnom temelju, sigurnom osloncu, povezuje vas sa višim nivoima, kreativnijim vibracijama, povezuje vas sa grupom koja to isto radi, sa duhovnim učiteljem…

KAMENI CVETOVI

KAMENI CVETOVI

Pored svoje dekorativne uloge zbog divnih boja, oblika i sjaja, prirodni kristali doprinose prijatnijoj atmosferi, većem miru i boljoj energiji u prostoru u kome se nalaze. Ako vodite računa o energiji u okruženju, predlažem da oplemenite svoj dom ili radni prostor pozitivnim vibracijama koje isijavaju prekrasni svetlucavi kristali. U prirodnim oblicima, poput kamenih ruža, korala i grančica ili skupine piramidalnih struktura i obeliska, oni unose svetlost u vaš životni prostor i zrače određene frekvencije energije, u zavisnosti od boje, oblika i veličine. Zbog svoje pravilne kristalne strukture oni su izvanredni provodnici toplotne, električne, magnetne i bio (životne) energije, kao i drugih (misaone, emotivne). U stanju su da akumuliraju, uvećavaju, poput generatora i isijavaju u svoju okolinu svetlost i sve ostale energetske talase. Kristali su po svojoj prirodnoj strukturi okamenjena, čista svetlost u čvrstom obliku, određene forme.

U nehumanim uslovima gradskog života, skoro smo potpuno otuđeni od prirode, zelenih prostranstava, neba i zemlje. Želimo li se približiti prirodi, deo neprolazne lepote božanske kreacije možemo sebi priuštiti u vidu kamenih skulptura, u oblicima koje je jedino ona mogla izvajati. Takve boje je mogla izmisliti samo nepresušna imaginacija slobodnog i beskonačnog duha majke Zemlje. Ako u svoj dom unesemo jedan delić te lepote bićemo bliži korenima, bliži Zemlji i njenom stvaralačkom duhu. Ovi sjajni kameni cvetovi mogu dodati svetlost, živost ili mir, oplemeniti i upotpuniti ambijent u kome provodimo trenutke odmora ili radimo.

I kutak sa malo prirodnog svetla dobiće više sjaja uz pomoć jednog ili više komada kristalnih druza, što je stručan naziv za skupinu nekoliko ili više kristalnih samaca. Ako uz to taj kutak osvetlite na odgovarajući način, sijalicama u boji, kristali će upijati svetlost i širiti je u prostor putem svojih glatkih, sjajnih površina. Kada su u obliku piramidica, kao kvarcni kristali, posebno koncentrišu energiju i snažno deluju na svoju okolinu. Zato je u sobama za odmor i spavanje od desetak kvadrata dovoljno imati kristal ili skupinu veličine od deset do dvadeset santimetara u prečniku. Dnevne sobe, trpezarije ili radne prostore veće kvadrature mogu krasiti krupniji komadi kamenih skupina, kugli, piramida, cvetova. Veličinu i broj kristala birajte prema veličini prostora, zbog njihovih snažnih vibracija, nemojte da vas ponese njihova lepota i blistavost, pa da preterate sa koncentracijom te moćne svetlosne energije.

Oblik može biti prirodni kao što je kristalni obelisk sa zašiljenim vrhom, pa i više njih sraslih zajedno, različitih veličina, sakupljeni poput grozda ili razgranati kao korali. Od vašeg afiniteta zavisi za koji oblik ćete se opredeliti. Piramidalni više koncentrišu energiju, a zatim je usmeravaju u određenom pravcu. Razgranati šire energiju na sve strane u svoju okolinu. Oblik, takođe, zavisi i od vrste minerala. Neki rastu u piramidalnim grozdovima, kao kvarcni, neki u teseralnim, kockastim, kao pirit. Drugi su poput latica ruže, kao kalciti, ili zaobljeni poput hematita, opala. Ako se obrađuju mogu se oblikovati u piramide, kocke, kugle, jaja ili različite skulpture i figure. Svaki oblik nosi svoju simboliku i samim tim, energetsko dejstvo na okolinu. Osetite sami šta vam prija, i opredelite se za odgovarajući oblik i boju u zavisnosti od namene prostorije.

Prema boji možemo uslovno odrediti namenu kristala: crveni i narandžasti  podstiču fizičku aktivnost, poboljšavaju cirkulaciju energije u prostoru, aktiviraju ustajalu i uspavanu vibraciju.  Ako je negde slab protok energije ili nedostaje snažna nota, postavite neki jaspis, karneol ili kalcit crvene ili oranž boje. Na primer, u velikim sobama opremljenim nameštajem hladnih ili tamnih boja dobro će doći komad kristala u jarkim, toplim tonovima. U tamnim prostorijama isto će pomoći neki veći svetlucavi kamen.

Za podsticaj mentalne aktivnosti, uravnoteženosti ili boljeg apetita i varenja preporučujem tople žute citrine, tigrovo oko ili ćilibar, koji sijaju i greju poput sunca i raduju naš um. Takođe, figurice kao jaja, lopte i oble posude od žuto zelenog oniksa služe istoj svrsi. Dobri su za trpezarije i radne sobe. Zeleni kristali unose harmoniju, regenerišu i podstiču isceliteljsku energiju u prostoru i u nama, bude pozitivne emocije. Najbolje je da ih smestite u dnevnu sobu i prostoriju za odmor. Zeleno zrače: žad, hrizopraz i hrizopal, amazonit, koji su svetliji ili prazem, heliotrop, aventurin, malahit, koji su tamnije zelene varijante. Roze kvarc i roze kalcedon služe da probude nežnost i ljubav, usklađuju odnose među ukućanima, saradnicima koji dele zajednički prostor. Takođe štite od štetnih elektromagnetnih zračenja.

Plavi minerali inspirišu kreativan rad i imaju zaštitni potencijal. Oni nas štite od štetnih zračenja podzemnih voda, ruda, raznih uticaja kojima smo i ne znajući izloženi, a koja dolaze iz zemlje i svemira, potom od elektromagnetnih talasa i  drugih tehničkih uticaja, prouzrokovanih savremenim načinom života. Zaštitu nam pružaju svetloplavi, kao što su: akvamarin, kalcedon, tirkiz. Sokolovo oko, svilenkasti tamno plavi kristal sa petrolej prugama, može vam pomoći kod zračenja kompjutera i televizora. Za istu svrhu delotvoran je tamno plavi lapis lazuli i azurit.

Ljubičasti kristali unose mir i harmoniju u prostor, opuštaju i omogućavaju lak san. Svojim prijatnim talasima smiruju misli, poboljšavaju koncentraciju, pa su preporučljivi i za radne prostore i za spavaće sobe. Ametist je posebno dobar za miran san, ali i za mentalne aktivnosti, poput učenja i kreativnog rada. Za lepe snove možete manji kristal postaviti na uzglavlje ili veći na noćni ormarić pored kreveta. Takođe, jedna mala piramida ljubičastog fluorita na radnom stolu omogučiće vam da lakše učite i brže se inspirišete za inventivne ideje.

Providni ili mlečno beli kristali pozitivno deluju na sve naše nivoe, jer isijavaju belu svetlost koja sadrži sve boje, poput duge i nose univerzalnu, vrhunsku vibraciju. Zato beli kristali mogu da se postave svuda u stambenom ili radnom prostoru, najbolje pored prozora, gde prikupljaju dnevno svetlo i šire ga u okolinu. Oni izuzetno vole sunčeve zrake, koji ih napajaju energijom. Providni, kao kvarcni gorski kristali, unose bistrinu vode i odsjaj neba i sunca u naš dom. Ako u prostorijama nemate dovoljno prozora i, samim tim, dnevnog svetla, postavite na istočnu ili južnu stranu sobe, u uglu, stočić sa lampom i kristalom koji zrake svetla reflektuje u prostor oko sebe. Kristal uvek treba da bude dobro osvetljen, bilo dnevnim ili veštačkim svetlom, jer samo tako može širiti svoj blagotvorni uticaj.

Divni kameni cvetovi imaju trajnu lepotu i nezamenjivu dekorativnu i energetsku ulogu. Oni su dar prirode i sjajna svetlosna tela koja unose harmoniju u naš život. Ako im ukažemo poverenje i svoj dom ili kancelariju prepustimo njihovim pozitivnim vibracijama, možemo se osećati prijatnije, životnije, bliže prirodi i njenoj kreativnoj energiji. Potrebno je odrediti kako ćete i gde ćete postaviti kristale u prostoru, koji želite da oplemenite njihovim svetlosnim talasima. Dobro bi bilo da se posavetujete sa stručnjakom za energetsko uređenje prostora (radiestezistom), koji će ispitati prostor i odrediti  najdelotvornije mesto za kristal. Ako niste u mogućnosti da konsultujete stručnjaka pri izboru adekvatnog mesta za kristal, prepustite se sopstvenoj intuiciji i sami ga pronađite.