Kreativna vizualizacija (II)

Kreativna vizualizacija (II)

Od opuštanja do Molitve!

Jedna od bitnih postavki Kreativne Vizualizacije je i sledeća maksima: Pozitivne misli privlače pozitivne događaje. Što više pozitivnih misli gajite u svom umu i oplemenjujete ih pozitivnim osećanjima, to više ćete imati lepih trenutaka u životu.

Continue reading

APOKALIPSA (I)

APOKALIPSA (I)

Sedoh nešto da pišem i setih se nekih pređašnjih godina i Srđaninog i mog pisanja za različite časopise, što u našoj zemlji, što u inostranstvu… A gledajući, videh da smo u nekom periodu od petnaestak godina, od kraja devedesetih naovamo, sarađivali sa čak petnaestak časopisa… Sa nekima po nekoliko tekstova, a sa nekima i više godina, u broju većem i od stotinak objavljenih pisanija… Treće Oko, Sensa, Alternativna Medicina, Bilje i Zdravlje, Praktika, Zdravije… Continue reading

Priča o Prosvetljenju – uvodni tekst

Priča o Prosvetljenju – uvodni tekst

Piše Srđana Kalajdžić

U ovom prilogu voleli bismo da vam približimo mističnu temu Prosvetljenje o kojoj mnogi pričaju, ali retki znaju pravo značenje istog. Pomenućemo i sinonime koji se koriste u različitim duhovnim praksama, jer isti pojam ima različite nazive u različitim kulturama, mističnim školama i pravcima.

Sam naziv kaže da se radi o prožimanju tela svetlošću. Možemo bolje reći celog energetskog sistema, svih nivoa, počev od tela, preko emocija i misli, sve prožimamo svetlošću, uspostavljamo protok svetlosti kroz ceo organizam. Kako je to moguće? Da li je ostvarljivo? – pitamo se, čitajući ili slušajući svedočenja duhovnih praktičara, mistika iz raznih epoha i duhovnih pravaca, od joge, preko tao-a, zena, hriščanstva, hermetizma.. Continue reading

OSNOVNE KARAKTERISTIKE RADIESTEZIJE

Poboljšanje zdravlja ispitivanjem čoveka i prostora

Dobro zdravlje je osnova normalnog funkcionisanja svakog čoveka. Tragajući za ponovnim uspostavljanjem ravnoteže, unutrašnjom i spoljnom harmonijom i poboljšanjem svog sveukupnog stanja, i psihomentalnog i fizičkog, stižemo i do Radiestezije, discipline koja nam u tome može izuzetno pomoći. Kako je pitanje ljudskog zdravlja neodvojivo povezano sa prostorom u kome živimo, radimo, boravimo manje ili duže vreme, tako je izuzetno bitno i upoznati se sa energetskim stanjem prostora i onda ga urediti, oplemeniti i prilagoditi našim potrebama. Ovde Radiestezija izbija u prvi plan jer je jedna od njenih osnovnih oblasti, osim ispitivanja ljudskog zdravstveno-energetskog stanja, upravo energetsko ispitivanje i uređenje prostora. Nemoguće je uređivati prostor nekom od disciplina, a da ga nismo energetski pre toga ispitali nekom od Radiestezijskih tehnika. Continue reading

UVOD U SVET ENERGIJE

Poboljšati svoje zdravlje, stvoriti idealnije uslove za stanovanje, rad, odmor, učenje… imperativ je koji se postavlja pred nas, posebno u vremenima kakvo je ovo, kada su sve vrednosti života ugrožene. Raznorazni su nivoi i načini kojima možemo poboljšati kvalitet svog života, podići ga na viši stupanj, učiniti ga lepšim i boljim. Jedan od mogućih puteva je i primena RADIESTEZIJE, odnosno BIORADIESTAZIJE u rešavanju različitih pitanja vezanih za zdravlje čoveka i prostora.

Kada kažemo BIORADISTEZIJA, vidimo da je to spoj dva pojma – sa jedne strane BIOENERGETIKE – discipline koja proučava energiju/e svega postojećeg, a sa druge RADIESTEZIJE – veštine koja se bavi ispitivanjima svih energetskih ispoljavanja, kako u prostoru, tako i kod samog čoveka. Kako bismo razumeli Radiesteziju, kao i njenu primenu u poboljšanju kvaliteta našeg života, moramo pojasniti njene karakteristike, kao i osnovne pojmove Bioenergetike.

Continue reading